VladAC_UBc

"Tot ceea ce suntem este rezultatul a ceea ce gândim ..." (Gautama Siddhartha)

Bazele Creației Tehnice

disciplină inginerească de specialitate

Creativitatea şi inovarea includ toate măsurile ştiinţifice, tehnice, organizatorice, comerciale şi financiare necesare pentru a asigura succesul realizării, dezvoltării şi comercializării materialelor şi produselor noi sau îmbunătăţite, a procedeelor noi sau perfecţionate.

Fabricația Asistată de Calculator

disciplină inginerească de specialitate

Această disciplină, cunoscută și sub numele de prelucrarea asistată de calculator sau CAM (engleză: Computer-Aided Manufacturing) presupune utilizarea unei platforme software pentru controlul mașinilor-unelte și a celor conexe în fabricarea pieselor de prelucrat.

Proiectare Asistată de Calculator

disciplină inginerească de specialitate

Prin proiectarea asistată de calculator sau CAD (engleză: Computer-aided Design) se înțeleg acele instrumente, aplicații, programe de calculator care pot asista inginerii, arhitecții, geodeziștii în activitatea lor de proiectare atât în domeniul 2D cât și 3D, cu rezultate extraordinare. 

Rezistența Materialelor 2

disciplină inginerească de domeniu

În scopul realizării unor construcții tehnice sigure în funcționare și ieftine, Rezistența materialelor este știința care, considerând corpurile ca fiind deformabile sub acțiunea forțelor exterioare, stabilește formule de calcul pentru studiul rezistenței, rigidității și stabilității acestora.