BCTeh

Bazele Creației Tehnice

Creativitatea şi inovarea includ toate măsurile ştiinţifice, tehnice, organizatorice, comerciale şi financiare necesare pentru a asigura succesul realizării, dezvoltării şi comercializării materialelor şi produselor noi sau îmbunătăţite, a procedeelor noi sau perfecţionate, sau pentru introducerea şi aplicarea unui nou serviciu social.

Soluţii posibile privind dezvoltarea creativităţii româneşti:

Infrastructura românească de inovare şi transfer tehnologic trebuie să parcurgă rapid o reconstrucţie instituţională. Obiectivele cheie ale acestui proces trebuie să fie următoarele:

  • - parteneriate între mediul de afaceri şi organizaţii de cercetare şi stimularea activităţilor în parcurile tehnologice;
  • - stimularea cercetării şi dezvoltării din partea companiilor, susţinerea cererii acestora pentru cercetare şi dezvoltare, mai ales high - tech;
  • - creşterea numărului de companii exportatoare inovatoare;
  • - stimularea cercetării şi dezvoltării în centrele regionale de inovare şi tehnologie existente deja şi sprijinirea deschiderii unor noi centre.