DTeh

Dispozitive Tehnologice

Cercetarea și managementul proiectării reprezintă concepte extrem de prezente în societatea celui de-al doilea deceniu din mileniul trei. Schimbările structurale provocate de crizele globale din trecut, precum și implicațiile locale reflectate în economia țării noastre, ridică la noi valențe întreaga activitate de proiectare.

Nu se neagă faptul că proiectarea este o activitate de cercetare, într-o manieră mai complexă, cu valențe interdisciplinare serioase, de asemenea, proiectarea reprezintă un proces de creație cu un aport și caracteristici personalizate evidente, care are drept scop principal atingerea unor obiective sociale, tehnice etc.

Formularea logică a temelor de creație presupune parcurgerea unei etape de informare și de sinteză critică a informațiilor în vederea depistării soluțiilor optime existente și a lipsurilor acestora, analiza comparativă între produse, depistarea unor asemănări și/sau deosebiri constructive sau funcționale. În cele mai multe cazuri, rezultatul analizei configurează o soluție tehnică cu un aport de originalitate mai mare sau mai mic. În mod particular, activitatea de proiectare a dispozitivelor tehnologice de ordin mecanic sau din altă categorie de echipamente pentru prelucrarea mecanică, se poate finaliza cu o inovație sau în anumite cazuri, chiar și cu o invenție.

Prin această disciplină se caută repunerea în actualitate a activității de proiectare aplicativă din domeniul ingineriei proiectării dispozitivelor mecanice, în actuala etapă a existenței societății umane, în care interesul pentru aplicațiile practice a fost, parțial, depășit de fenomenul rețelelor de socializare și mirajul unei vieți liniștite fără prea multă muncă.