PDE

Prelucrarea Datelor Experimentale

Disciplina urmărește modalitatea de analiză a datelor experimentale obținute prin diferite sisteme de achiziție. Se vor urmări, printre altele: analizarea surselor de erori care intervin pe parcursul procesului analitic, a modului de evidențiere a acestora, utilizarea unui aparat matematic in sistematizarea si caracterizarea rezultatelor experimentale. Se va avea în vedere aplicarea diferitelor teste statistice pentru eliminarea datelor necorespunzătoare. De asemenea, se vor aborda problemele legate de studiul relațiilor dintre variabile, regresia liniară simplă și multiplă, necesare în înțelegerea comportării, evoluției și simulării comportării oricărui sistem.