Pr. Int.

Proiect Integrator

Disciplina își propune să contribuie la însușirea de către studenți a noțiunilor practice privind proiectarea rațională a tuturor elementelor componente oricărei structuri și garantarea unei siguranțe ridicate în exploatare.

În cadrul activităților specifice disciplinei se realizează conexiuni între diferite discipline (Rezistența Materialelor, Mecanisme, Organe de Mașini, Proiectarea Asistată de Calculator, Metoda elementului Finit etc), punându-se la dispoziția viitorilor ingineri, cunoștințele necesare stabilirii formei și dimensiunilor optime ale pieselor, cu garantarea siguranței în funcționare a acestora.

 • Utilizarea metodei TIPS pentru stabilirea direcțiilor de optimizare
 • Memoriu de calcul
 • Reprezentarea grafică a componentelor de referință ale mecanismului de acționare și ale componentelor critice ale ansamblului
 • Verificarea prin metoda elementelor finite a componentelor de referință ale mecanismului de acționare și ale componentelor critice ale ansamblului
 • Fabricarea virtuală a unor componente de referință ale mecanismului de acționare și ale componentelor critice ale ansamblului
 • Norme de securitate si sănătate în muncă
Bibliografia minim necesară pentru realizarea proiectului în cauză este reprezentată de:
 • V.A. CIUBOTARIU, Îndrumar de proiectare CAD/CAE/CAM a sistemelor mecanice industriale - studiu de caz, Ed. Alma Mater, Bacău, 2017, ISBN 978-606-527-562-1
 • G. MANOLE, E. OPREA, M. ISOP, Concepţia şi proiectarea produselor, PLM Adaptor, București, 2011
 • V. DULGHERU, Mecanică aplicată - Îndrumar de proiectare, Ed.Tehnica-Info, Chișinău, 2008
 • I. ANDREESCU, Șt. MOCANU, "Compendiu de rezistența materialelor", Editura Matrix ROM, 2007
 • V.PUIU, Organe de mașini, vol.1, Ed.Tehnica-Info, Chișinău, 2002
 • I. DEUTSCH, Probleme - Rezistența materialelor, Ed. Didactică & Pedagogică, București, 1983