RM2

Rezistența Materialelor (sem.2)

În scopul realizării unor construcții tehnice sigure în funcționare și cu un cost redus, Rezistența Materialelor este știința care, considerând corpurile ca fiind deformabile sub acțiunea forțelor exterioare, stabilește formule de calcul pentru studiul rezistenței, rigidității și stabilității acestora.

De asemenea, în cadrul acestei discipline se studiază „comportamentul” materialelor expuse unor sarcini și se dau indicații asupra modului de alegere a materialului pentru realizarea unui anumit reper, ținând seama de solicitările aplicate și de condițiile de lucru ale acestuia.